Seit Shallari Saimir Hoxha
Thoma Mico

Thoma Miço
Thoma Miço

Thoma Miço është Kryetar i Departamentit të Punësimit dhe Çështjet Sociale pranë PAA si dhe Koordinator i PAA në qarkun Korçë. Ka lindur në Delvinë më 23 prill 1959 dhe aktualisht mban titullin “Kryeagronom i Lartë, Mesopotam”. Nga viti 2001 deri në fund të vitit 2004 ka qënë Zv/Ministër i Bujqësisë. Është njohës shumë i mire i gjuhëve greqisht, rusisht dhe anglisht.


Arsimimi

1996-2001 – Universiteti i Korcës, Dega Agronomi.

1996-2002 – Universiteti i Tiranës , Dega Juridik.

Eksperienca Profesionale shtesë

Prill 1991 – Zgjedhja për herë të parë Deputet i Kuvendit Popullor

Mars 1992- Rizgjidhet Deputet i Kuvendit Popullor

1992 -1996 – Anëtar i Komisionit të Politikës së Jashtme, Kuvendi Popullor.

Maj 1996 – Rizgjidhet Deputet i Kuvendit Popullor.

2001 – Anëtar i Organizatës Botërore “Deputet për veprimtaritë Globale” me      qendër në New York.

Pjesëmarrës në Konferencat Ndërkombëtare të Zgjedhjeve të lira në Varshavë, Helsinki.

4-8 Shkurt 2008 – Certifikuar, Kursi i Formimit Profesional Ndërkombëtar “Inxhinieri Formimi”. Instituti Kombëtar i Punës dhe Formimit Profesional,Francë.

Eksperiencë

Gusht 2012- ne Vazhdimesi – Drejtor i Përgjithshëm i Politikave te Punesimit, Ministria  e Punës, Cështjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta.

Maj  2009 – Korrik 2012 – Drejtor I Përgjithshëm , Shërbimi Kombëtar I Punësimit,MPCSSHB

Dhjetor 2005 – Inspektor i Përgjithshëm, Inspektoriati Shtetëror i Punës

Janar 2004 – Zv. Ministër I Punës , Cështjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

Tetor 2001- Janar 2004 – Zv Minister i Bujqesise dhe Ushqimit

Nentor 2002 – Perfaqesues I Ministrise se Bujqësisë dhe Ushqimit në Konventën e Governatorëve të IFAD- it.

Janar 2003 – Perfaqësues i delegacionit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit në Panairin e Berlinit

Mars 2003 – Perfaqësues i delegacionit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ushqimit për FAO-n Nikosia-Qipro

Maj 1998 – Pjesemarres ne Konferencen e Bujqesisë së Greqisë së Veriut , Florina Greqi.

Korrik 1995 – Pjesëmarrës në Konventën Ndërkombëtare të Agrikulturës në Calgary

Aelita Mani dhe Dritan Laçi