Historiku

Partia Agrare Ambientaliste e Shqiperise (PAA) eshte themeluar me 24 Janar 1991 nga nje grup nismëtar i perbere nga intelektualë te bujqësisë me ne krye Dr. Mëno Gjoleka te cilët e rregjistruan ate me emrin Partia Agrare e Shqiperise (PASH). Grupi Nismetar e drejtoi PASH deri me 22 Janar  1992, kur u mblodh Konferenca e Pare Kombetare e PASH, ne te cilën u bene per here te pare zgjedhjet brenda Partise. Konferenca zgjodhi Kryetar te PASH Prof. Dr. Lufter Xhuvelin dhe e pozicionoi Partine Agrare si nje parti te qendrës ne spektrin e politikes shqiptare. Duke ndjekur trendin e kohës, ne programin e saj  përveç problemeve te bujqësisë dhe zhvillimit rural qe perbejne boshtin e aktivitetit, Partia Agrare, nderkohe ka bere pjese te rëndësishme te axhendes se saj edhe problemet e mbrojtjes se mjedisit dhe te burimeve natyrore. Ne kete kontekst ne 21 Qershor 2003, Kongresi i IV i PASH miratoi ndryshimin e emrit ne Partia Agrare Ambientaliste e Shqiperise (PAA).

Gjate gjithë historisë se saj 25 vjecare, PAA ka mbështetur zhvillimet demokratike te vendit, ekonominë e tregut te lire, integrimin e Shqiperise ne organizmat e rëndësishme nderkombetare dhe veçanërisht ne NATO dhe Bashkimin Europian. PAA ka marre pjese aktive ne te gjitha fushatat elektorale per zgjedhjet ne Kuvendin e Shqiperise si dhe per pushtetin vendor. Ajo ka arritur te përfaqësohet me deputete ne katër legjislatura te Kuvendit te Shqiperise dhe ne te gjitha legjislaturat per pushtetin vendor. PAA ka arritur te kete nje numër te konsiderueshëm keshilltaresh ne komuna dhe bashki si dhe drejtues te niveleve te ndryshme. Rezultatet me te mira elektorale i ka arritur ne zgjedhjet e vitit 2005 kur u përfaqësua ne Kuvendin e Shqiperise me 4 deputete dhe ne zgjedhjet per pushtetin vendor te vitit 2007 kur arriti te marre rreth 300 keshilltare te komunave dhe bashkive te vendit, te fitoje 5 kryetare komunash dhe shume drejtues te këshillave te komunave dhe bashkive. Ne zgjedhjet e vitit 2015 per pushtetin vendor, PAA fitoi keshilltare ne 16 bashki te vendit nga te cilat tre janë qendra qarqesh (Shkoder, Kukes, Gjirokaster).

Ne periudhën 25 vjecare 1991-2015 PAA ka arritur te krijoje nje identitet te qarte si nje force politike e përkushtuar per zhvillimin e bujqësisë dhe te zonave rurale si dhe per mbrojtjen e mjedisit. PAA eshte karakterizuar ne vazhdimësi si nje force politike bashkëpunuese dhe konstruktive duke mos u pajtuar me qendrimet ekstremiste dhe konfliktuale. Duke dëshmuar emancipim politik dhe duke mos u pajtuar me qëndrimet fanatike politike, PAA ka marre pjese ne koalicionet qeverisëse si te krahut te majte, ashtu dhe te krahut te djathte. PAA ka kontribuar ne zhvillimin e vendit duke ofruar kapacitetet e saj intelektuale dhe profesionale, kryesisht ne fushën e bujqësisë dhe te mjedisit, duke qene pjesëmarrëse ne 10 qeveri qendrore e përfaqësuar me Ministra, Sekretare Shteti, Zevendesministra si dhe ne struktura te tjera qeverisëse. Ne legjislaturat parlamentare te viteve 2009 dhe 2013, PAA nuk ka arritur te kete deputete ne parlament. Ne 25 Mars 2016, Kryetari i PAA-se Prof. Dr. Lufter Xhuveli dha dorëheqjen nga kjo detyre dhe Asamblea e Pergjitheshme e PAA me unanimitet te plote zgjodhi Kryetar te Partise Agrare Ambientaliste te Shqiperise Zotin Agron Duka, ish ministër i bujqësisë dhe deputet ne Kuvendin aktual te Shqiperise. Zoti Lufter Xhuveli u zgjodh Kryetar i Asamblese se Pergjitheshme te PAA-se.