044533400
info@paa.com.al

PAA Duka: Mbështet Vetëvendosjen për Bankën Kombëtare të Zhvillimit.

Banka Kombëtare e Zhvillimit lehtëson identifikimin dhe financimin e projekteve më konkuruese dhe me fokus zhvillimin e qendrueshëm dhe kohezionin social, rrisin profesionalizmin e stafeve të tyre, rrisin mundësitë e thithjes së fondeve nga burime potenciale.
BKZH krahasuar me disa dhjetra agjensi qeveritare të shumëllojshme dhe të keq koordinuara, reduktojnë ndjeshëm kostot e tyre dhe të projekteve, rrisin shkallën e kthimit të investimeve dhe ndihmojnë në zbutjen e problemeve të mprehta sociale.
PAA e ka pjesë të programit të saj ekonomik 2021-2025 mbështetjen e krijimit të BKZH.
Duke u krijuar me ligj të veçantë dhe duke i zgjedhur drejtuesit nga kuvendi – rritet pavarësia e BKZH, rritet transparenca dhe mbi të gjitha investimi profesional i çdo burimi financiar.
Aktualisht edhe FMN ka një qëndrim lehtësues lidhur me plotësimin e institucioneve financiare publike të vendeve në zhvillim në përballjen me problemet e rënda sociale dhe efikasitetin e ulët dhe të keq-përdorur nga qeveritaret të agjensive thjeshtë qeveritare.

Kryetari i PAA z. Agron Duka: “Paratë e emigrantëve ushqejnë Shqipërinë. Votat e emigrantëve trembin Oligarkinë, qeverisëse”Kryetari i PAA z. Agron Duka: “Paratë e emigrantëve ushqejnë Shqipërinë. Votat e emigrantëve trembin Oligarkinë, qeverisëse”

Frika e qeveritarëve është armiku i më i madh demokracisë. Skandalet qeverisë për të ruajtur pushtetin – janë moralisht të turpshme deri skllavëruese. Rilindasit me këtë vendim po vrasin demokracinë,