Day: April 8, 2021

Kryetari i PAA z. Agron Duka: Si zëri i banorëve në parlament për qarkun Durrës do mbroj tezën e këtij komuniteti të braktisur.Kryetari i PAA z. Agron Duka: Si zëri i banorëve në parlament për qarkun Durrës do mbroj tezën e këtij komuniteti të braktisur.

Kryetari i PAA z. Duka zhvilloi një takim me komunitetin Rom në qarkun e Durrësit. Lehtësisht konstaton tek ky komuniteti mungesa e shkollimit, e përkujdesit institucional. Kjo varfëri, kanë bërë