Vizioni Ynë
"Një Shqipëri me të ardhme të sigurtë ,
zhvillim të qëndrueshëm rural dhe urban"
Më Shumë

Zgjedhja e Duhur !!!

Partia Agrare Ambjentaliste

Meso me shume rreth programit tone

Një Shqipëri me rrënjë të sigurta për një zhvillim të qëndrueshëm.
Misioni ynë është të mbrojmë interesat e banorëve të zonave rurale dhe
të mjedisit, si rrugë drejt shumë zgjidhjeve për Shqipërinë

Vizioni Yne

Lidhja e Gruas Ambientaliste

Ekonomia

Lidhja Rinore Ambientaliste

Partneret tanë